Staringlaan 5, 2741 GC Waddinxveen | info@crossfitwaddinxveen0182.nl

Regelement - 0182 Throwdown

1.1 Leden van CFW0128 en leden van andere (Crossfit) boxen mogen meedoen aan deze competitie.
1.2 De atleet doet de qualifier WOD’s in de vooraf aangegeven volgorde en op de geplande data en tijden.
1.3 De atleet (niet-leden van CFW0182) is verantwoordelijk voor het maken van een afspraak bij zijn/haar box om de Qualifier WOD 1 en 2 te doen. Dit gaat in overleg met desbetreffende Box eigenaar.
1.4 De atleet zorgt zelf voor de warming-up.
1.5 De atleet (niet-leden van CFW0182) die WOD 1 en 2 in eigen box doen, zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de filmpjes.
1.6 De Box eigenaar of Head judge is verantwoordelijk voor het indienen van de score(s) van de workout(s) vóór de daarvoor aangegeven deadline.
1.7 Deelname aan Throwdown is op eigen risico. De organisatie van CFW0182 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan de competitie.
download rules
2.1 De inschrijving is definitief wanneer de registratie is bevestigd en het te betalen bedrag is voldaan.
2.2 Onsportief gedrag, zoals ruzie maken met een organisator of Judge of welke vorm van verbaal en nonverbaal gedrag dat oneer biedt aan andere atleten, organisatoren, vrijwilligers, toeschouwers en/of trainers zijn redenen om een atleet te straffen in de vorm van een penalty, schorsing, diskwalificatie, verwijdering van het evenement, ontzegging van toekomstige evenementen.
2.3 Elke actie die ervoor zorgt dat een andere atleet niet de mogelijkheid heeft om op een eerlijke manier deel te nemen aan de wedstrijd is niet toegestaan. (bijvoorbeeld: sabotage of verwisselen van materiaal/uitrusting, weigeren van het opvolgen van instructies van de Judge.)
2.4 Alle verstrekte informatie vanuit de atleet, zoals registratie en scores, dienen naar volledige waarheid te zijn.
2.5 Gebrek aan integriteit, vals spelen en/of omzeilen van het reglement kan leiden tot diskwalificatie.
download rules
3.1 Wanneer je deelneemt aan de qualifier WOD’s is het verplicht gejureerd te worden door een judge die onder leiding valt van de verantwoordelijke persoon voor de judges binnen CFW0182. Hierbij moeten de officiële scorekaarten worden gehanteerd. De scorekaarten dienen volledig en naar waarheid ingevuld te zijn. Niet-leden van CFW0182 dienen de scorekaarten te downloaden van de website.
3.2 De atleet dient zich aan de vooraf aangegeven standaarden van de bewegingen te houden.
3.3 De atleet dient de instructies van de Judge op te volgen.
3.4 Elke herhaling die niet voldoet aan de standaarden en normen telt niet mee als score.
3.5 De atleet is zelf verantwoordelijk om de standaarden van de bewegingen duidelijk te laten zien aan de Judge (niet duidelijk = no- rep).
3.6 In discussie gaan met een Judgetijdens de qualifier WOD is niet toegestaan.
3.7 Fysieke beperkingen die de bewegingsstandaarden belemmeren (zoals het niet kunnen uitvoeren van een volledige lockout in de elleboog) dienen voorafgaand aan de workout(s) getoond te worden aan de Judge. De Judge beoordeelt in overleg met de Head Judge of box eigenaar of de beperking toelaatbaar is of niet.
3.8 Judges mogen geen competitiemateriaal aanraken tenzij het materiaal mogelijk de veiligheid van iemand in gevaar brengt.
3.9 De atleet draagt geen kleding waardoor de bewegingsstandaarden niet juist te jureren zijn. Middelen die veiligheid en/of comfort bieden zijn toegestaan, zolang dit geen voordeel biedt ten opzichte van andere atleten. Niet toegestaan: grip bevorderende middelen, straps en gewichtsondersteunende middelen. Wel toegestaan (na controle van head-Judge): magnesium, normale sport tape, pols bandjes (voor ondersteuning van het gewricht, niet voor grip bevordering), ondersteunende riem, handbescherming, knie-(etc.) banden. Grip bevorderende materialen verwerkt in handschoenen zoals rubber/siliconen zijn niet toegestaan, handbescherming zoals leer is wel toegestaan.
3.10 De Box eigenaar is verantwoordelijk voor de Judges tijdens de kwalificatieworkouts en is, in samenwerking met de verantwoordelijke Judge, eindverantwoordelijk voor het handhaven van de standaarden van de bewegingen en het bijhouden van de score.
3.11 De Judge, Head Judge en Box eigenaar mag een atleet laten stoppen tijdens de competitie wanneer hij of zij het risico van het oplopen van een serieuze blessure aan zichzelf te hoog achten.
download rules
4.1 De Judge is een half uur voordat de qualifier WOD start aanwezig voor instructie van Box eigenaar of Head judge. In deze instructie wordt aangegeven wat een “rep” en een “no-rep” is.
4.2 De Head judge is verantwoordelijk dat de juiste formulieren beschikbaar zijn welke de Judges in moeten vullen tijdens de qualifier WOD.
4.3 Tijdens een qualifier WOD blijft de Judge bij de atleet. Er is geen wisseling mogelijk.
4.4 Judges mogen geen competitiemateriaal aanraken tenzij het materiaal mogelijk de veiligheid van iemand in gevaar brengt.
4.5 In discussie gaan met een Judge tijdens de qualifier WOD is niet toegestaan. Indien er na de qualifier WOD een discussie is over een rep/no-rep, heeft de Box eigenaar / Head judge het laatste woord.
4.6 Alle herhalingen van de oefening worden hardop geteld. Bij de laatste 5 herhalingen van een oefening steekt de Judge zijn/haar hand op om duidelijk aan te geven dat de oefening bijna klaar is.
4.7 De judge is geen coach of motivator.
download rules

Sponsoren 0182 Throwdown 2018

We ♥ new friends

Contact

Staringlaan 5
2741 GC Waddinxveen
06 2414 1525
info@crossfitwaddinxveen0182.nl

Copyright

© 2018 | 0182 Throwdown
Powered by Xenodesign